Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, kadencja 2020-2023

  1. Dr hab. inż. Grzegorz BLAKIEWICZ, prof. PG
      Politechnika Gdańska

  2. Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI, prof. PWr
      Politechnika Wrocławska

  3. Dr hab. Ryszard BRODA
      Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock – Świerk

  4. Dr hab. inż. Sławomir CIĘSZCZYK
      Politechnika Lubelska

  5. Prof. dr hab. Dominik DOROSZ
      Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  6. Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA
      Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  7. Dr hab. inż. Robert HANUS, prof. PRz
      Politechnika Rzeszowska

  8. Prof. dr hab. inż. Oleksandra HOTRA
      Politechnika Lubelska

  9. Dr hab. inż. Ireneusz JABŁOŃSKI
      Politechnika Wrocławska

 10. Prof. dr hab. Agnieszka IWAN
       Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 11. Dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 12. Dr hab. inż. Agata JASIK
       Sieć Badawcza Łukasiewicz

 13. Dr hab. inż. Waldemar JENDERNALIK, prof. PG
       Politechnika Gdańska

 14. Prof. dr hab. inż. Marian KAŹMIERKOWSKI, czł. koresp. PAN
       Politechnika Warszawska

 15. Prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA
       Politechnika Lubelska

 16. Dr hab. inż. Marcin KOCHANOWICZ, prof. PB
       Politechnika Białostocka

 17. Płk. dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT, ekspert
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 18. Dr hab. inż. Anna KOZŁOWSKA, prof. ITME
       Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 19. Dr hab. inż. Monika KWOKA, prof. PŚ, czł. AMU PAN
       Politechnika Śląska w Gliwicach

 20. Dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI, prof. UZ
       Uniwersytet Zielonogórski

 21. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN
       Politechnika Wrocławska

 22. Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL
       Politechnika Lubelska

 23. Dr hab. inż. Adam POLAK, prof. PWr.
      Politechnika Wrocławska

 24. Dr hab. inż. Małgorzata PONIATOWSKA, prof. PB
       Politechnika Białostocka

 25. Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. rzecz. PAN
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 26. Dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL
       Politechnika Lubelska

 27. Dr hab. inż. Agata SKWAREK, gł. specjalista, ekspert
       Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej w Krakowie

 28. Dr hab. inż. Ryszard SROKA, prof. AGH
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 29. Prof. dr hab. inż. Jan SZCZYGŁOWSKI
       Politechnika Częstochowska

 30. Dr. hab. inż. Mirosław SZMAJDA, prof. PO
       Politechnika Opolska

 31. Prof dr hab. inż. Ryszard SZPLET
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 32. Dr hab. inż. Grzegorz ŚWIRNIAK, prof. PWr, ekspert
       Politechnika Wrocławska

 33. Dr hab. inż. Dariusz ŚWISULSKI, prof. PG
       Politechnika Gdańska

 34. Płk. mgr inż. Robert TARGOS, ekspert
       Wojskowe Centrum Metrologii

 35. Prof. dr hab. inż. Elżbieta TRAFNY
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 36. Prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK, czł. AMU PAN 
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 37. Dr hab. inż. Jacek WOJTAS, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 38. Prof. dr hab. inż. Wiesław WOLIŃSKI, czł. rzecz. PAN
       Politechnika Warszawska

 39. Prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 40. Dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI, prof. PO
       Politechnika Opolska