Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, kadencja 2024-2027

  1. Dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. PG
      Politechnika Gdańska

  2. Prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
      Politechnika Warszawska

  3. Prof. dr hab. inż. Józef Borkowski
      Politechnika Wrocławska

  4. Dr hab. inż. Sławomir Cięszczyk
      Politechnika Lubelska

  5. Dr hab. inż. Kalina Detka
      Uniwersytet Morski w Gdyni

  6. Prof. dr hab. inż. Jarosław Domaradzki
      Politechnika Wrocławska

  7. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
      Uniwersytet Morski w Gdyni

  8. Prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra
      Politechnika Lubelska

  9. Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
       Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 10. Dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 11. Dr hab. inż. Agata Jasik
       Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 12. Prof. dr hab. inż. Piotr Kisała
       Politechnika Lubelska

 13. Dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
       Politechnika Białostocka

 14. Dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 15. Dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG
       Politechnika Gdańska

 16. Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał Malinowski
       Politechnika Warszawska

 17. Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Mroczka
       Politechnika Wrocławska

 18. Dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz, prof. PG
       Politechnika Gdańska

 19. Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL
       Politechnika Lubelska

 20. Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Dorota Genowefa Pijanowska
       Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

 21. Prof. dr hab. inż. Wojciech Pisarski
       Uniwersytet Śląski w Katowicach

 22. Dr hab. inż. Adam Polak, prof. PWr.
       Politechnika Wrocławska

 23. Prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora
       Politechnika Lubelska

 24. Dr hab. Agata Skwarek
       Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 25. Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH
       Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 26. Prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
       Politechnika Łódzka

 27. Dr. hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO
       Politechnika Opolska

 28. Prof dr hab. inż. Ryszard Szplet
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 29. Dr hab. inż. Grzegorz Świrniak, prof. PWr
       Politechnika Wrocławska

 30. Dr hab. inż. Damian Wojcieszak, prof. PWr
       Politechnika Wrocławska

 31. Dr hab. inż. Jacek Wojtas, prof. WAT
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 32. Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Wiesław Leonard Woliński
       Politechnika Warszawska

 33. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 34. Dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
       Politechnika Opolska