Regulamin
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej

Polskiej Akademii Nauk

uchwalony na posiedzeniu Komitetu w trybie zdalnym, w dniu 30.04.2020 roku, uchwałą nr 1/2020 i zatwierdzony przez Wiceprezesa PAN

 

REGULAMIN