Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA
Katedra Metrologii i Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
tel. (+48 12) 617 39 72, fax: (+48 12) 633 85 65

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr hab. inż. Piotr KISAŁA
Politechnika Lubelska

Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. korespondent PAN
Politechnika Wrocławska

Sekretarz:
Dr hab. inż. Ryszard SROKA, prof. nadzw. AGH
Katedra Metrologii i Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
tel. (+48 12) 617 39 72, fax: (+48 12) 633 85 65