Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
Instytut Optoelektroniki

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
tel. (+48) 261837398

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Domaradzki
Politechnika Wrocławska
tel. (+48) 713204046

Dr hab. inż. Agata Jasik
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
tel. (+48) 225487922

Sekretarz:
Dr hab. inż. Jacek Wojtas, prof. WAT
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

tel. (+48) 261837943