Informatory Komitetu

 

"Informator o działalności Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji 2020-2023" (Informator)

"Informator o działalności Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji 2016-2020" (Informator)

„Informator o działalności Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w kadencji 2010-2014” (Informator)

 

Ekspertyzy Komitetu

 


Opinia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej nt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności (Opinia), luty 2023

„Stan i perspektywy rozwojowe metrologii jako interdyscypliny naukowej (w skali globalnej)” (Ekspertyza 1)

„Strategia instytucjonalnego rozwoju metrologii w Polsce” (Ekspertyza 2)

"Opinia w sprawie proponowanych zmian w administracji miar w Polsce" (Ekspertyza 3)

"Stan nauczania metrologii i przedmiotów pokrewnych na wyższych uczelniach technicznych w Polsce" (Ekspertyza 4) - grudzień 2017

 

Protokoły z zebrań plenarnych Komitetu 

 

Zebranie plenarne z dnia 12 września 2023 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 06 czerwca 2023 r.:

       Protokół 

 Zebranie plenarne z dnia 16-17 grudnia 2022 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 29 czerwca 2022 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 14 marca 2022 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 28 października 2021 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 17 czerwca 2021 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 20 listopada 2020 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 09 marca 2020 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 11 pażdziernika 2019 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 11 czerwca 2019 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 24 października 2018 r.:

       Protokół 

Zebranie plenarne z dnia 26 stycznia 2018 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 24 maja 2017 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 15 marca 2017 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 28 czerwca 2016 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 29 stycznia 2016 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 19 listopada 2015 r.:

       Protokół

Zebranie plenarne z dnia 16 kwietnia 2015 r.:

Protokół

       Dane publikacyjne członków Komitetu dotyczące czasopisma Metrology and Measurement System

 

Uchwały

 

Uchwała 2/2022 z dnia 14 października 2022 w sprawie stanowiska Prezydium dotyczącego planów odebrania Komitetowi Metrologii i Aparatury Naukowej samodzielności merytorycznej i organizacyjnej, poprzez połączenie go z innym komitetem naukowym (Uchwała)

Uchwała 1/2022 z dnia 14 marca 2022 w sprawie powierzenia organizacji Kongresu Metrologii w roku 2023 Instytutowi Optoelektroniki Wojskowej Akademii technicznej (Uchwała)

Uchwała 1/2017 z dnia 15 marca 2017 w sprawie rekomendacji dotyczacych instytucjonalnego rozwoju metrologii w Polsce (Uchwała)